ART in SPACE (concept)

connecting spaces – connecting people

De Openbare ruimte

De openbare ruimte is onze wereld, de fysieke ruimte van onze samenleving. Hier verhouden wij ons tot elkaar, geven we vorm aan onze onderlinge verhoudingen. De definitie van deze collectieve ruimte wordt momenteel bepaald door de commerciële krachten van onze maatschappij. Inrichting en gebruik wordt in belangrijke mate geredigeerd door economische krachten. Het beeld wordt bepaald door commerciële boodschappen.

Het lijkt wel of hier sprake is van ‘de nieuwe kleren van de keizer’.

Als we de inrichting van de openbare ruimte zien als de vormgeving van onze identiteit als samenleving, ontstaat het beeld dat wij ‘slechts’ consumenten zijn. Eén dimensionaal en met een collectieve binding die bestaat uit commerciële iconen.

Niets is minder waar. Uiteindelijk zijn alle gebruikers van onze openbare ruimte individuen, met hun eigen fantasieën, dromen en waarde.  De verbindende factor tussen al die individuen is enerzijds het collectieve bewustzijn en anderzijds zijn het juist de verschillen tussen de mensen die de kleur van de samenleving bepalen.

Het idee is om naast al het commerciële geweld ruimte voor contemplatie te laten ontstaan. Tot op heden wordt kunst vaak naast de reguliere mediakanalen geplaatst. Door de bestaande media infrastructuur in de openbare ruimte (gedeeltelijk) beschikbaar te maken voor vrijzinnige uitingen en te koppelen aan regie door de gebruikers van de ruimte, via de sociale media, zal de coherentie van de openbare ruimte toenemen. Deze kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte heeft een waarde verhogend effect, voor de bewoners, forensen en toeristen. Daarmee neemt de economische waarde van de stad Amsterdam toe.

art_in_space_-_harald_vlugt,_mirror(s)_of_the_mind

 

ART in SPACE

Naast de fysieke openbare ruimte groeit nog een andere ruimte: Social Media. Voor deze ruimte gelden soortgelijke waarden als voor de fysieke ruimte. Echter, het grote onderscheid wordt gemaakt doordat deze openbare ruimte zich laat vormgeven op basis van individuele voorkeuren. Juist de combinatie van het collectieve bewustzijn en de individuele inkleuring van deze ruimte maakt dit domein zo aantrekkelijk.

ART in SPACE beoogt de verbinding te bewerkstelligen tussen de fysieke en virtuele openbare ruimte. De verbinding tussen het collectieve bewustzijn en de individuele manifestatie. Communicatie van gedachtegoed, het prikkelen van de fantasie, vergroting van het bewustzijn van de ruimte die wij samen gebruiken: een hogere waarde toe te kennen aan onze openbare ruimte.

Ruimte creëren voor individuele invulling van de openbare ruimte.

art_in_space_-_esther_tielemans,_zelfportret_kleurdagboek

 

Kunst

Ruimte creëren begint in je hoofd. Perceptie van ruimte ontstaat door suggestie: niet de fysieke parameters bepalen de ruimte, maar de beleving van de ruimte is bepalend. Soms wordt deze beleving gevoed door herinnering, maar vaker is duiding door bewust aangebrachte elementen de ‘trigger’ voor bijzondere beleving. En daarmee dus de vorming van herinnering.

Kunst kan zich onderscheiden door juist een collectieve waarde te verbeelden. Deze waarde kan vanuit een tweeledig perspectief geactiveerd worden: de kunstenaars verleid ons in zijn wereld of de toeschouwer kent waarde toe aan een kunstwerk.

Het succes van een kunstwerk wordt niet per definitie bepaald door algemene waardering. Betrokkenheid is wel bepalend.

ART in SPACE stimuleert de wederzijdse betrokkenheid door het faciliteren van een facebook platform voor kunst in de openbare ruimte.

 art_in_space_-_inti_hernandez,_shared_experience_(amsterdam)

Connecting spaces – Connecting people

Facebook.com/ARTinSPACE wordt het platform waar kunstenaars, kunstinstellingen en aanverwante partijen hun werken voor de fysieke openbare ruimte kunnen publiceren. Het kunstwerk moet op zich zelf (kunnen)staan in de beschikbare ruimte. Er worden geen aanvullende informatie en/of verwijzingen toegevoegd. De voorgestelde werken moeten zich grafisch (digitaal) laten reproduceren en voldoen aan de maatvoering van het beschikbare medium.

Via facebook kan er gestemd worden op de voorgestelde werken. De meeste ‘likes’ worden in de fysieke openbare ruimte geplaatst voor een periode van twee weken.

Naast de parallel tussen facebook en de fysieke openbare ruimte worden de kunstwerken hiermee ook gedistribueerd in het virtuele domein.

De visuele communicatie in de openbare ruimte, het beeld dat wij als samenleving communiceren, wordt in belangrijke mate bepaald door de zogenaamde commerciële  ‘outdoor’ communicatie middelen zoals Abri’s, Mupi’s, billboards, bus- en tram reclame, etc.

ART in SPACE gebruikt deze media om de kunstwerken met de meeste ‘likes’ te plaatsen in de openbare ruimte.  Zodoende ontstaat er een individuele & culturele signatuur in het algemene straatbeeld.

De gemeente Amsterdam beheert de zogenaamde B-zijdes van de Mupi’s (110 stuks)in de stad. Deze objecten zijn evenredig verdeelt over de stad en kunnen ingezet worden voor culturele en maatschappelijke communicatie. De kosten voor gebruik zijn uiterst redelijk.

De gedachte voor gebruik van deze Mupi’s gaat uit naar een aan één gesloten periode van 16 weken, met een beeldwissel frequentie van 2 weken. Per 2 weken worden er 5 gekozen kunstwerken geplaatst. Dit resulteert in totaal van 40 geplaatste kunstwerken in de openbare ruimte.

ART in SPACE Award

Het publiek kan stemmen op de geplaatste kunstwerken via een scancode en facebook. Het werk met de meeste stemmen krijgt de ART in SPACE Award. Deze actie werkt tweeledig: door te stemmen via facebook worden de kunstwerken opgenomen in de virtuele openbare ruimte en wordt het mediabereik van het project vergroot.

Door een sponsor te koppelen aan de ART in SPACE Award wordt er een geldprijs van 10.000,- beschikbaar gesteld aan de winnaar.

Tevens ontstaat hiermee een platform om andere media te koppelen aan het project. Bijvoorbeeld Het Parool kan de kunstwerken plaatsen om het Amsterdamse publiek te laten stemmen.

art_in_space_-_harald_vlugt,_the_message

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – Sociale verantwoordelijkheid

Iedereen die gebruikt maakt van de openbare ruimte heeft een sociale verantwoordelijk ten opzichte van het gebruik hiervan. Zo ook de commerciële partijen. Duurzaam gebruik van de openbare ruimte, in de zin van waarde verhoging, zal op termijn renderen voor alle gebruikers.

‘Betekenisvolle openbare ruimten zijn plekken die de beleving versterken, maar ze worden tot leven gewekt door het gebruik van mensen, door het verloop van de tijd, en door het ontstaan van een geheugen’: John Worthington, Acadamy of Urbanism & Learning Cities Platform.

‘Inmiddels weten we uit internationaal onderzoek, dat de concurrentiekracht tussen steden als vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven steeds meer wordt bepaald door quality of life factoren. Openbare ruimte neemt een vooraanstaande plaats in; het laat zien hoe uitnodigend een stad omgaat met haar publieke domein en hoe haar bewoners, forensen en toeristen daar gebruik van maken. Openbare ruimte is hiermee een zichtbaar onderdeel van de stedelijke economie geworden. Volgens mij is het een kwestie van tijd voordat een stad haar identiteit niet alleen ontleent aan beeldbepalende gebouwen, maar ook aan haar iconische openbare ruimte. De gebruiks- of belevingswaarde van openbare ruimte krijgt daarmee naast een recreatieve, ook een financieel-economische dimensie’ : Ad Hereijgers, NADC, van der Leij Groep.

Voor de stad Amsterdam is het stimuleren van de quality of life en tegelijkertijd gestalte geven aan de voorkeuren van de bewoners en gebruikers van haar infrastructuur een dwingende voorwaarde naar de toekomst toe. De identiteit van Amsterdam wordt, naast het historische karakter, in belangrijke mate bepaald door het huidige (en toekomstige) culturele klimaat.

ART in SPACE wil graag het gesprek initiëren met de commerciële gebruikers van de openbare ruimte om de invulling van hun MVO beleid af te stemmen op het verhogen van de culturele identiteit van de openbare ruimte. Zodoende wordt de intrinsieke waarde van het domein groter en daarmee het potentieel als commercieel platform verbeterd. De ultieme win-win situatie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s